HÅLLBARHET

När man som vi växer upp i det bördiga skaraborgska odlingslandskapet får man med sig en stor respekt för samspelet mellan människa och natur. Då blir hållbarhet inte en trendig etikett att klistra på. Det blir en självklar del av vårt förhållningssätt till allt vi gör här på Kinnekullegården. Det som andra behöver en lång checklista för att uppfylla sitter i ryggmärgen hos oss.

Så lokalt som någonsin möjligt

Som gäst märker du det på många sätt, inte minst när det gäller vårt val av råvaror. Så långt det är möjligt väljer vi svenskproducerat från engagerade och kvalitetsmedvetna leverantörer – ju närmare oss desto bättre, och gärna ekologiskt. Minimerade transporter är inte bara bra för miljön. Genom att köpa in råvaror lokalt bidrar vi samtidigt till en levande landsbygd. Ett exempel är att vi avstår från flaskvatten – vi tar vatten från egen brunn, som vi kolsyrar själva. Våra egna transporter sker med en miljöklassad konventionell bil, som inom kort kommer att ersättas av en elektrisk med nollutsläpp.

Fisken vi serverar är grönlistade arter från ASC- och MSC-certifierade fiskare – så lokala som det är möjligt när man som vi inte ligger vid havet, allt oftare från Vänern och som med övriga råvaror anpassade till säsong.

Självklart drar vi också nytta av familjens långa traditioner när det gäller kött och chark. Klimatsmart lokalt viltkött serverar vi ofta och gärna, och vi lägger stor energi på att utveckla välsmakande vegetariska alternativ.

Hållbarhet i ett större perspektiv

Just nu jobbar vi för utökad sortering av matavfall för produktion av biogas och ser över möjligheterna att kompostera själva. Vi undviker plastförpackningar så långt det över huvud taget är möjligt, elen vi använder kommer helt och hållet från förnybara källor och vi förbereder för att installera egna solpaneler framöver. Så fortsätter det, med många insatser som tillsammans får en stor positiv inverkan.

Hållbarhet handlar också om hur vi förhåller oss till samhället i stort – och inte minst vår personal. Självklart har vi kollektivavtal och är certifierade enligt HRF/Visita Arbetsmiljö. Vi tror nämligen att du som gäst trivs bättre hos oss, om vi själva trivs riktigt bra tillsammans.